Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Gebruiksvoorwaarden

© 2013 Zoetis B.V., Capelle a/d IJssel. Alle rechten voorbehouden.

Alle afbeeldingen, merken, logo's en teksten zijn en blijven eigendom van Zoetis B.V. (hierna: “Zoetis”) en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Zoetis. Zoetis verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Zoetis op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: "© 2013 Zoetis B.V., Capelle a/d IJssel". Niets in de door Zoetis gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik.

Alle productnamen, onverschillig de wijze waarop gepresenteerd, zijn geregistreerde handelsmerken van Zoetis dan wel haar dochterondernemingen, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen. Zoetis benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Zoetis betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan Zoetis hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel advies van een dierenarts of een andere beroepsbeoefenaar in de diergeneeskundige zorg. Raadpleeg bij problemen in verband met de gezondheid van uw dier altijd een dierenarts of andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan Zoetis, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het - door Zoetis niet te controleren - gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door Zoetis gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door Zoetis als openbaar gemaakt worden beschouwd. 
Zoetis aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar websites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen en dergelijke die niet onder de verantwoordelijkheid van Zoetis vallen.

Deze website met internetadres http://www.zoetis.nl  en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland. Als u in het algemeen vragen heeft over een Zoetis diergeneesmiddel kunt u eveneens bellen met ons secretariaat: 010 40 64 600.