Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland
Antibiotica / Verantwoord Gebruik

De visie van Zoetis op het verantwoord gebruik van antibiotica in de EU*

Bij Zoetis zijn we van mening dat antibiotica een waardevolle hulpbron zijn. Door antibiotica vandaag op een verantwoorde manier te gebruiken, kunnen we er gezamenlijk aan werken dat we zeker weten dat ze ook morgen nog effectief zijn.

Tegenwoordig neemt de bezorgheid toe dat onze antibiotica voor de behandeling van mens en dier ontoereikend zullen zijn om het probleem van resistente bacterieën aan te kunnen.

Er is al veel gesproken over het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde en de complexiteit van resistentie voor antibiotica, deels in samenhang met de omstandigheden in de veehouderij, maar ook in een groter verband.


Net zoals mensen verdienen dieren, wanneer ze ziek worden door een infectie, toegang tot de juiste geneesmiddelen. Het gebruik van antibiotica bij dieren blijft van essentieel belang voor de samenleving om:

 • De gezondheid en het welzijn van vee te beschermen;

 • Consumenten veilig, gezond voedsel te bieden;

 • Dieren te behandelen en gezinnen te beschermen tegen het uitbreken van zoönotische ziekten (die van dier op mens kunnen worden overgedragen).


Bij Zoetis staan wij voor verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren. Dit houdt het volgende in:

 • Wij vinden dat dierenartsen betrokken moeten worden bij besluiten over het gebruik van antibiotica bij dieren voor de gezondheid van het dier en de veiligheid van de voedselketen.

 • Wij stellen alles in het werk om onze veterinaire klanten met kennis en hulpmiddelen bij te staan, zodat antibiotica op de juiste manier volgens het etiket worden gebruikt.


Bij verantwoord gebruik horen naar onze mening de volgende stappen waarbij een dierenarts wordt ingeschakeld:

 • Diagnose van een ziekte of infectie;

 • Selectie van het meest geschikte antibioticum voor het dier en de bacteriële ziekte;

 • Gebruik van de juiste dosis, gedurende de juiste behandelingsduur en via de juiste toedieningswijze in overeenstemming met het etiket van het product;

 • Bij vee, naleving van de wachttermijn na afronding van de behandeling.


Ter ondersteuning van deze standpunten zet Zoetis zich volledig in om nieuwe manieren te vinden voor de bestrijding van ziektes door:

 • Een programma voor het vinden van anti-infectiva dat zich richt op nieuwe middelen die ziektes bij dieren effectief zullen behandelen en de risico’s van resistentieontwikkeling voor de menselijke gezondheid zullen verminderen;

 • Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe anti-infectiva in samenwerking met diergeneeskundige kenniscentra (EBRC consortium);

 • Continue ontwikkeling van preventiestrategieën door middel van vacinatieprogramma’s en verbeterde diagnostische mogelijkheden (Synbiotics verkregen in 2011);

 • educatie en training;

 • individuele gezondheidszorg voor varkens – een innovatieve manier om boeren te ondersteunen in het gebruik van antibiotica bij varkens;

 • bewaking van ziekte-uitbraken (Star-Idaz);

 • krachtige langetermijnprogramma’s voor controle van de antimicrobiële gevoeligheid van pathogenen bij productiedieren, evenals via voedsel overgedragen organismen in abattoirs (EASSA, CEESA, VETPATH );

 • ontwikkeling van standaarden die geaccepteerd worden door CLSI voor de monitoring van resistentie bij veterinaire pathogenen met het oog op de antibacteriële geneesmiddelen die wij produceren;

 • Prohealth, een consortium van 22 academische, sector- en particuliere organisaties uit 11 landen met als doel het verkennen van nieuwe manieren om de duurzaamheid van de moderne veeteelt te garanderen.Zoetis is al meer dan 60 jaar een voorloper op het gebied van onderzoek naar en ontwikkeling van antibiotica voor veterinair gebruik bij dieren, een periode die teruggaat tot de ontdekking van oxytetracycline en chlortetracycline begin jaren 50 van de vorige eeuw.

In de loop van de tijd kunnen antibiotica minder effectief worden. Europa kent momenteel ziektes bij varkens en honden die erg moeilijk te behandelen zijn vanwege resistente pathogenen. Daarnaast bestaat bij alle diersoorten het gevaar voor stammen van E coli die resistent zijn voor meerdere geneesmiddelen.

Vanaf de ontdekking tot de beschikbaarheid op de markt is het onderzoek naar en de ontwikkeling van antibiotica een proces dat 10 jaar of langer kan duren, een proces dat moet worden voortgezet om de gezondheid van dieren en mensen te kunnen garanderen.

Door te streven naar verbetering van de gezonheid van dieren wereldwijd, ontwikkelt Zoetis geneesmiddelen voor vandaag en morgen.


Voor dieren, voor gezondheid, voor u.Zoetis is lid van IFAH Europe en ondersteunt EPRUMA (European Platform for Responsible Use of Medicines in Animals) – het Europese platform voor verantwoord gebruik van geneesmiddelen bij dieren