Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland
Managementprogramma voor varkensbedrijven

Individual Pig Care programma

Met IPC blijft er geen varken achter

Een managementprogramma voor varkensbedrijven dat de winstgevendheid van het bedrijf stimuleert, welzijn respecteert, correct gebruik van medicijnen optimaliseert en vaardigheden van de varkenshouders en de werknemers maximaliseert.

 

 • Vroegtijdige identificatie en gerichte individuele behandeling
 • Continue positieve interactie tussen verzorgers en varkens
 • Toewijding van de werknemers
 • Nauwkeurige informatiestromen en effectieve communicatie

Het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren van ziekteverschijnselen bij varkens is in velerlei opzicht belangrijk. Hoe eerder kan worden begonnen met behandeling, hoe groter de kans op volledig herstel. Dat beperkt eventuele groeiachterstanden en restschade. Vaak is ook minder of minder lang medicatie nodig, wat een aanzienlijke kostenbesparing kan opleveren en helpt bij het terugdringen van het antibioticagebruik. Daarnaast kan, door vroeg ingrijpen, besmetting van andere varkens in veel gevallen worden voorkomen.

Alles uitvouwen
 • In de varkenshouderij zijn verschillende managementsystemen in gebruik om individuele dieren te herkennen en vruchtbaarheidszaken of medicijngebruik te registreren. In dat laatste geval gaat het dan om dieren die al onder behandeling zijn. Er is echter een nieuw systeem ontwikkeld, waarmee de gezondheid van varkens op eenvoudige wijze kan worden gemonitord en ziektesymptomen  in een vroeg stadium eenvoudiger  zijn op te sporen. Het is zo ontwikkeld dat het nauwelijks extra werk oplevert en door iedere werknemer eenvoudig is te doen. Door eerdere signalering is het mogelijk meer preventief te werk te gaan en het aantal behandelingen terug te dringen. Een economisch en welzijnstechnisch aantrekkelijk perspectief.

  Eenvoud staat bij het systeem voorop. Je hoeft er geen computerdeskundige voor te zijn. Tijdens de dagelijkse ronde door de stallen gaat een clipbord mee en een digitale pen. Bekijk de dieren stuk voor stuk. Afwijkende signalen worden gescoord door een A, B, C of D aan te kruisen. A staat voor lichte tekenen van ongemak, B voor een iets slechtere toestand, C voor ziek en D is zeer ernstig ziek.
  Allerlei ziekteverschijnselen, zoals kreupelheid, luchtwegproblemen en dergelijke kunnen worden aangekruist. De registratie wordt gelijk naar het digitale systeem op de computer van de varkenshouder gestuurd, waarin alle data wordt verzameld in makkelijk af te lezen tabellen en grafieken.
  Omdat het systeem zo eenvoudig werkt is het te bedienen door iedereen binnen een bedrijf. Er hoeft geen speciale cursus voor te worden gevolgd.

  De bedoeling is om aan de hand van het systeem te voorkomen dat dieren die A scoren in de categorie B of C terecht komen. Voor varkens in de D categorie is weinig hoop meer. Varkens in de categorie A verkeren in de eerste 24 tot 36 uur van een ziekteproces, dat dan vaak nog redelijk snel en eenvoudig is te genezen. A varkens die meteen worden behandeld hebben de hoogste kans om hun volledige economische waarde te behouden. Varkens in de B categorie moeten worden overgebracht naar een andere afdeling. Ze zijn te herkennen aan verminderde bevleesdheid op de rug, sloom of apathisch gedrag en een slechte vachtstructuur. Behandeling is nodig, de kans op succes is wisselend. Varkens in de C categorie zijn er slecht aan toe en hebben geringe kans op herstel.

  Een eerdere signalering voorkomt uitval en beperkt het medicijngebruik. Daarnaast geeft het inzicht in wat er speelt binnen een bedrijf. Als meerdere varkens een bepaalde score krijgen in één afdeling, kan het nodig zijn een collectieve behandeling in te stellen. Welke score dat is geeft aan in welk stadium het probleem zich bevindt. Een dergelijk overzicht biedt waardevolle informatie voor de dierenarts. Die kan het gebruiken bij het opstellen van een behandelplan.
  Het systeem heeft nog een prettige bijkomstigheid. Door de collectieve gezondheidsscore kan ook het effect van een behandeling of vaccinatie op eenvoudige wijze worden geëvalueerd.

  Omdat het systeem objectieve bedrijfsinformatie geeft, kan de dierenarts aan de hand van de gegevens een beter vaccinatie- en behandelplan opstellen. Het leidt uiteindelijk tot minder behandelingen en dus tot een kostenbesparing.