Streefwaarden – cijfers liegen niet


Ganadera y veterinario revisando los datos clave de la salud de la ubre  
Veehouder en dierenarts bespreken de kerngegevens over de uiergezondheid

 

Indien er zich meerdere gevallen van klinische mastitis voordoen binnen dezelfde werkweek, kan het lijken alsof u een enorm mastitisprobleem heeft. Het extra werk door het behandelen van de dieren met mastitis zal uw hoogste prioriteit hebben. Maar de situatie kan een week later alweer heel anders lijken indien geen enkele koe mastitis heeft. Beide scenario's zijn het gevolg van subjectieve indrukken. Een objectief beeld van de uiergezondheid op een bedrijf kan alleen verkregen worden door het analyseren van kerngetallen. Objectieve gegevens kunnen gebruikt worden om de uiergezondheidsstatus en het effect van het introduceren van nieuwe beheerhulpmiddelen te controleren. Cijfers liegen niet, maar moeten altijd met één oog op de dieren geanalyseerd worden.

De tabel hieronder laat de kerngetallen zien.

  

Parameter

Streefwaarde

Uw bedrijf 

Gevallen van klinische mastitis

<2% per maand van alle melkgevende koeien1

   

<20% per jaar van alle koeien op het bedrijf2

Somatisch celgetal (SCC) van de tankmelk van het bedrijf

<250,000 cellen/ml melk3

 

Opruimpercentage ten gevolge van mastitis

<5% van alle opruimkoeien op het bedrijf 4

 

1 Bradley (your Pfizer doku charts)
2 Biggs, A. , Mastitis in cattle, crowood press, 2009, p.136
3 Schukken, Y. J. Dairy Sci. 79 (3): 396-401
4 Krömker, Kurzes Lehrbuch der Milchkunde und Milchhygiene, Parey, 2007, p.74

Voor meer informatie over het bijhouden van de kerngetallen op uw bedrijf, klik hier.

Alles uitvouwen