Melkprotocol
Tijd besparen door procedures te perfectioneren


Melken vormt een groot deel van het dagelijkse werk op melkveehouderijen. Het is daarom zinvol om tijdrovende activiteiten te identificeren en de werkwijze te optimaliseren. Door slechts een paar minuten te besparen bij iedere melkbeurt, kan op jaarbasis enorm veel tijd gewonnen worden. Een met zorg opgezet melkprotocol zal daarnaast leiden tot betere opbrengsten en een positief effect hebben op de uiergezondheid. Hoe professioneler de procedures georganiseerd zijn, hoe groter de besparing wat betreft werktijd en arbeidskosten.
 

De juiste werkwijze bestaat uit het indelen van de melkgevende koeien in drie groepen, elk samengesteld uit koeien die samen ongeveer dezelfde opbrengst leveren (of meer groepen op grotere veehouderijen). Dit zal zoveel mogelijk een gelijke melkbaarheid garanderen binnen iedere groep. Het zal ook tijd besparen: een van de redenen van tijdverlies is het opnemen van moeilijk melkse koeien in groepen met normale koeien. Koeien met misvormde uiers en moeilijk melkse koeien moeten daarom tijdelijk uit het bedrijf verwijderd worden. Om de overdracht van bacteriën te minimaliseren, moeten de groepen zo ingedeeld worden dat de dieren met gezonde uiers het eerste gemolken worden en de groep met mastitis het laatste.

Begin met het melken van de vaarzen en koeien in de eerste lactatie en eindig met de groep met mastitis. Om tijd te besparen, moeten moeilijk melkse koeien samen in een groep geplaatst worden.

 

Het melkprotocol zelf bestaat uit de volgende stappen:

  • Voormelken in de voormelkkan
  • Tepels schoonmaken
  • Melkstellen aansluiten en aanpassen
  • Tepels dippen na het melken

Voor meer informatie over melken, klik hier.
 

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met het voormelken en voorbehandelen van de uier van de eerste koe, om tijdverspilling te voorkomen. Door een uierdoek en voormelkkan binnen handbereik te hebben voor iedere koe, bespaart u zich het heen en weer lopen om ze te halen.

Een soort ‘lopende bandsysteem’, dus voormelken en tepels schoonmaken van een aantal koeien na elkaar over de hele lengte van de melkstal voor het aansluiten van de melkstellen is niet aan te raden. Nog afgezien van het risico op herbesmetting van de uier met bacteriën door de lange wachtperiode, dient de tijd tussen het eerste contact met de uier en het aansluiten van de melkstellen niet langer te zijn dan één minuut. Een vertraagde start van het melken vermindert de oxytocineconcentratie in het bloed, wat een verminderde melkstroomsnelheid en onvolledig uitmelken tot gevolg heeft.


Andere tijdrovende activiteiten kunnen vermeden worden door een juist gebruik van technologie of geautomatiseerde systemen, bijv.:

  • Moderne melkmachines met spoelsystemen, automatische spoelers
  • Een service-arm bij iedere melkstand voor het aansluiten van de melkstellen en het automatische namelksysteem en voor geautomatiseerde afname van de melkstellen
  • Geautomatiseerde hulpmiddelen voor het opdrijven van de koeien, zodat ze snel doorlopen
  • Snel vrijkomen uit de melkstand na het melken zorgt voor een snelle groepswissel

Selectiepoortjes om koeien te selecteren aan de hand van verschillende criteria

Alles uitvouwenDisposable towels should be available at every milking stand


Deformed udders or difficult milkers hold the whole group up.

 
Selection gates allow cows to be selected according to various criteria and they save time.