Risicofactoren op uw bedrijf 

Voordat u uw melkvee volledig kunt beschermen tegen mastitis, is het nodig om de omvang van het mastitisprobleem zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Kerngetallen zullen u de eerste aanwijzingen geven over de oorzaak van het probleem. Is het celgetal van de tankmelk van het bedrijf hoog, normaal of laag? Zijn er veel klinische infecties of is het voornamelijk een probleem van subklinische mastitis?

Zijn koeien of vaarzen betroffen? De resultaten van het cytobacteriologische onderzoek van de melk zullen de omschrijving van de mastitissituatie bevestigen. Eens dat de meest actieve pathogeen op het bedrijf geïdentificeerd is (de dominante bacterie), kunnen er wijzigingen van het beheersysteem voorgesteld worden.

Source: Krömker, Germany

 

Bepaal in de volgende risicoanalyse het mastitisprobleem en/of de dominante bacterie in uw bedrijf. U zult dan zien welke infectiebronnen van klein, gemiddeld of groot belang zijn en welke herstelmaatregelen op uw bedrijf genomen kunnen worden.