Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Woordenlijst Gebitsaandoeningen

 • abces – gelokaliseerde ophoping van pus in een weefsel, orgaan of afgesloten holte. 

  aëroob organisme – micro-organisme dat zuurstof nodig heeft om te groeien en te vermeerderen. 

  alveolair bot – het gedeelte van de kaak waarin de tanden geworteld zitten (tandkas). 

  anaëroob organisme – micro-organisme dat alleen kan overleven, groeien en vermeerderen in de afwezigheid van zuurstof. 

  atopisch – gevoelig voor bepaalde stoffen (antigenen) die allergische symptomen veroorzaken. 

  bacteriëmie – situatie waarbij bacteriën in de bloedbaan aanwezig zijn. 

  Bèta-lactamase – soort bacterieel enzym dat bèta-lactam antibiotica kan inactiveren. Penicillinase en cefalosporinase zijn beide voorbeelden hiervan. 

  bijwerking – een onbedoeld negatief effect van een behandeling met geneesmiddelen. 

  brachycefaal – letterlijk ‘kortschedelig’. Heeft betrekking op honden met een korte, platte kop, zoals mopshonden, buldogs en boxers. 

  buccaal – in het algemeen: met betrekking tot de mond. In verband met het tandoppervlak: de wangzijde van de kiezenrij. 

  calculus – tandsteen. 

  cement – stevig kalkrijk bindweefsel dat de wortel van een tand bedekt. 

  cortex – harde buitenste laag van bot. 

  débridement – verwijdering van resten en aangetast weefsel uit een wond om gezond omliggend weefsel bloot te leggen. 

  empyeem – aanwezigheid van pus in een lichaamsholte. 

  endocarditis – ontsteking van het endocardium, de laag die de binnenkant van de holtes in het hart (boezems en kamers) bekleedt. 

  exsudaat – bij ontstekingen gevormd vocht dat cellen en dode celdeeltjes bevat. 

  facultatief anäeroob organisme – micro-organisme dat zowel met als zonder zuurstof kan leven en zich vermeerderen. 

  fagocyt – een bloedcel die vreemd materiaal omsluit en vernietigt. 

  fagocytose – het omsluiten en vernietigen van ziekteverwekkers door fagocyten. 

  flora – bacteriële populatie. 

  gingiva – het tandvlees. 

  gingivitis – ontsteking van het tandvlees. 

  glycocalyx – het ‘slijm’ dat ziekteverwekkende bacteriën produceren om zich te beschermen tegen vernietiging door het immuunsysteem van hun gastheer. Alle ziekteverwekkende Bacteroides- enPorphyromonasstammen produceren een glycocalyx. 

  halitose – slechte adem. 

  infectie – binnendringen en vermeerderen van micro-organismen in de lichaamsweefsels. 

  ischemie – verminderde of verhinderde bloedtoevoer. 

  kroon – het gedeelte van de tand dat boven het tandvlees uitkomt. 

  linguaal – in het algemeen: met betrekking tot de tong. In verband met het tandoppervlak: de tongzijde van de kiezenrij. 

  malocclusie – slechte aansluiting van de boven- en ondertanden. 

  mandibula – de onderkaak. 

  maxilla – de bovenkaak. 

  minimale remmende concentratie (MRC) – de laagste concentratie van een geneesmiddel waarbij de groei van bacteriën nog wordt geremd. Ook wel MIC genoemd: Minimaal Inhiberende Concentratie 

  necrose – cel- en weefseldood. 

  ontsteking – een lokale, in eerste instantie beschermende reactie op letsel aan weefsel. Klassieke symptomen zijn pijn, warmte, roodheid, zwelling en functieverlies. 

  osteomyelitis – ontsteking van het bot en beenmerg. 

  pathogeen – ziekteverwekkend / ziekteverwekkende kiem. 

  pathogenese – ontstaansproces van een ziekte 

  parodontaal – met betrekking tot de omliggende weefsels van tanden en kiezen. 

  parodontitis – ontsteking van de weefsels die om tanden en kiezen liggen, ook wel periodontitis genoemd. 

  periost – fibreus vlies om botten dat bloed en botvormende cellen levert aan het bot voor de groei of voor hergroei na een breuk. 

  placebo – een inactieve stof die gebruikt wordt in gecontroleerde onderzoeken om de werkzaamheid van een geneesmiddel vergelijkenderwijs vast te stellen. 

  plaque – afzetting van bacteriën en glycoproteinen op het tandglazuur (tandplak). 

  PMK’s - polymorfkernige neutrofielen. Witte bloedcellen die ziekteverwekkende bacteriën aanvallen en onder meer omsluiten tijdens een proces dat ‘fagocytose’ wordt genoemd. 

  PO - Per os ofwel orale toediening. 

  polymicrobieel – betrokkenheid van meer dan één bacterie. 

  pulpaholte – het wortelkanaal van een tand. 

  purulent - etterig. 

  pyodermie – bacteriële huidinfectie. 

  pyometra – pus in de baarmoeder (baarmoederontsteking). 

  redoxpotentiaal – de oxidatie-reductiecapaciteit. 

  ‘root planing’ – engelse term, betekent het verwijderen van tandsteen van het worteloppervlak in de tandpocket. 

  ‘scalen’ – engelse term, betekent verwijdering van tandplak en tandsteen. 

  sekwester - stukje bot uit de cortex waarvan de bloedtoevoer is afgesneden. 

  sepsis – de aanwezigheid van ziekteverwekkers of hun toxines in het bloed 

  sulcus – de ruimte tussen tand en het aansluitende tandvlees. 

  symptoom – subjectief en/of objectief teken van een ziekte, bijvoorbeeld verlies van eetlust. 

  tandsteen -  gemineraliseerde tandplak. 

  vertakking – het gebied waar de wortels van een tand zich splitsen, ook furcatie genoemd. 

  wortelkanaal – het binnenste gedeelte van het tandbeen. Ook pulpaholte genoemd.