Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verhogen.
U kunt meer lezen over cookies in onze disclaimer

Nederland

Leptospirose (ziekte van Weil) bij de hond

Leptospirose is een ernstige bacteriële ziekte bij honden, die soms een dodelijke afloop heeft. De infectie kan overgedragen worden op de mens. De ziekte wordt veroorzaakt door een wereldwijd voorkomende bacterie, Leptospira. De bacterie komt via de urine van een besmet dier in stilstaand water terecht , en vervolgens kunnen andere dieren besmet raken wanneer zij in dit water zwemmen. Rechtstreekse infectie door contact met urine is echter ook mogelijk.

Er zijn veel verschillende serotypen bekend van de Leptospira bacterie. De serotypen die honden in Nederland het vaakst treffen zijn canicola en icterohaemorrhagiae. Dankzij jarenlange en brede vaccinatie tegen deze serotypen is de ziekte die zij veroorzaken gelukkig vrij zeldzaam geworden, maar vaccinatie blijft van essentieel belang. In toenemende mate spelen inmiddels in andere delen van Europa ook  andere Leptospira-serotypen een rol, zoals bratislava en grippotyphosa. 

Symptomen

Bij honden kunnen de verschijnselen variëren van geen of zeer lichte symptomen tot een zich snel ontwikkelende, dodelijke ziekte. De ‘klassieke’, ernstige vorm staat hieronder beschreven, maar mildere en langzamer verlopende gevallen komen ook voor.

Klassieke vorm
Bij leptospirose hoort een hele reeks symptomen, die zeker in het begin kunnen lijken op die van andere infectieuze ziektes. Leptospirose ontwikkelt zich meestal echter wat sneller dan hondenziekte en virale hepatitis bij de hond.De verschijnselen omvatten:

 • Hoge koorts (die later kan zakken).
 • Maagdarmontsteking met braken en diarree, die bloederig kan zijn.
 • Geelzucht (oranjegele verkleuring van de slijmvliezen), wat typisch is voor leptospirose. Dit is het gevolg van een verminderde leverfunctie.
 • Donkere urine.
 • Ernstige uitdroging.
 • Stuwing van de slijmvliezen.
 • Lusteloosheid.
 • Acuut nierfalen.
 • Mogelijke sterfte.

Sommige honden zullen langzaam herstellen, maar zijn in het begin nog vatbaar voor een terugval. Ondanks ogenschijnlijk herstel kunnen ze de ziektekiemen nog maandenlang uitscheiden in de urine. Overigens treedt in veel gevallen wel blijvende nierschade op die later weer tot symptomen kan leiden. 

 

Alles uitvouwen
 • Klinische diagnose

  Omdat de symptomen kunnen lijken op die van andere infectieziektes is een definitieve diagnose op grond van het klinisch beeld lastig. Omdat er een infectiegevaar voor mensen bestaat, en omdat er tijdig een geschikte behandeling moet worden gekozen, zal de dierenarts dus al snel een aantal diagnostische tests aanvragen.

  Diagnostische tests

  • Leptospira-bacteriën kunnen onder de microscoop gezien worden in de urine, maar dit is niet altijd betrouwbaar.

  De meest betrouwbare manier om een infectie in een vroeg stadium te bevestigen, is het uitvoeren van bloedtests waarmee antilichamen tegen de bacteriën in het bloed kunnen worden aangetoond. 

 • BehandelingIn tegenstelling tot virale ziekten kan leptospirose, een bacteriële ziekte, met passende antibiotica worden behandeld. Daarnaast is een ondersteunende behandeling voor de aangetaste organen van essentieel belang.

  Een behandelplan ziet er dan ook als volgt uit:

  • Behandeling met antibiotica.
  • Rehydratie is vaak een spoedeisende prioriteit, waarbij gelet moet worden op het juiste zoutgehalte: patiënten verliezen niet alleen water maar ook mineralen.
  • Medicatie ter behandeling van verschijnselen zoals diarree, braken en pijn.
  • Medicatie ter beperking van ernstig orgaanletsel.
  • Verpleging ten behoeve van hygiene en dierwelzijn.

  Men moet overwegen of een hond die drager van de ziekte is, in een huishouden gehouden kan worden indien goede hygiëne niet mogelijk is.

 • Preventie gebeurt door vaccinatie. De component tegen leptospirose zit meestal in de basis vaccinatie die honden krijgen. De immuniteit verkregen door vaccinatie duurt niet erg lang, dus jaarlijkse herhalingsvaccinaties tegen leptospirose zijn noodzakelijk. De vaccins die momenteel in Europa worden gebruikt, beschermen alleen tegen de serotypen icterohaemorrhagiae en canicola. De kruisbescherming van deze vaccins tegen andere serotypen is niet voldoende, dus bestaat het risico dat gevaccineerde honden ziek worden door andere serotypen. Aan de ontwikkeling van vaccins tegen andere serotypes wordt gewerkt.

  Op basis van de specifieke situatie van uw huisdier zal uw dierenarts het beste vaccinatieprotocol voor uw hond met u bespreken. 

  Voor hondenshows en pensions is een recente vaccinatie verplicht.

  De bacterie, die normaal gesproken in water wordt aangetroffen, wordt snel gedood door licht en temperaturen boven 20 ºC, en overleeft dus niet lang in fel zonlicht. Het is daarom aan te raden uw hond weg te houden bij stilstaand water in de schaduw, vooral als er ratten in de buurt voorkomen.

  De ziekte komt niet via de mond maar via kleine huidwondjes het lichaam binnen. Houd daarmee dus rekening wanneer u zelf een open wond heeft.

  Zorg dat er in uw tuin geen natte gebieden zijn of materiaal dat ratten aantrekt.